شورت کد – بنر

UX Banners are responsive and animated banners.
These banners can be inserted into a UX Slider or into a banner grid.

[ux_banner bg="http://imageurl" height="500px" animation="flipInX"]

<h1>DEFAULT BANNER</h1>
<h3>This is a simple banner with centered text. Change text and background easely... </h3>
____
[/ux_banner]
[ux_banner  bg="http://imageurl" height="560px" link="" animation="fadeInLeft" text_align="center" text_pos="right center" text_color="dark" text_width="40%"]

<h3>This Weekend Only</h3>
____
<h1>FREE SHIPPING</h1>
<h2>ON ALL ORDERS!</h2>
____

[button text='Browse products' link='http://']

[/ux_banner]
[ux_banner  bg="http://imageurl" height="560px" link="" animation="fadeInLeft" text_align="center" text_pos="right center" text_color="dark" text_width="40%"]

<h3>This Weekend Only</h3>
____
<h1>FREE SHIPPING</h1>
<h2>ON ALL ORDERS!</h2>
____

[button text='Browse products' link='http://']

[/ux_banner]
[ux_banner  bg="http://imageurl" height="560px" link="" animation="fadeInLeft" text_align="center" text_pos="right center" text_color="dark" text_width="40%"]

<h3 class="alt-font">It has Finaly started...</h3>
____
<h1 class="h-large">HUGE SALE</h1>
<h1>UP TO 70% OFF</h1>
____

[button style="alt-button white" text="Shop men" link="http://"]
[button style="alt-button white" text="Shop women" link="http://"]
[button style="alt-button white" text="Shop kids" link="http://"]

[/ux_banner]
[ux_banner  bg="http://imageurl" height="560px" link="" animation="fadeInLeft" text_align="center" text_pos="right center" text_color="dark" text_width="40%" parallax="2"]

<h3 class="alt-font">It has Finaly started...</h3>
____
<h1 class="h-large">PARALLAX</h1>
<h1>UP TO 70% OFF</h1>
____

[button style="alt-button white" text="Shop men" link="http://"]
[button style="alt-button white" text="Shop women" link="http://"]
[button style="alt-button white" text="Shop kids" link="http://"]

[/ux_banner]
[ux_banner  bg="http://imageurl" height="300px" animation="flipInX"]

<h1>ABOUT US</h1>
___
[share]
[/ux_banner]

Banner Grid

[ux_banner_grid]

[col span="6"]
[ux_banner height="600px" bg=""] [/ux_banner]
[/col]

[col span="3" ]
[ux_banner height="600px" bg=""] [/ux_banner]
[/col]

[col span="3" ]
[ux_banner height="292px" bg=""] [/ux_banner]
[/col]

[col span="3"]
[ux_banner height="292px" bg=""] [/ux_banner]
[/col]

[/ux_banner_grid]

3-column Banner Row

 
[row]

[col span=1/3]
[ux_banner link="http://localhost:8888/test/blog/" bg="http://imageurl" hover="zoom" height="160px"]
<h2 class="uppercase">Weekly Giveaway</h2>
___
[/ux_banner]
[/col]

[col  span=1/3]
[ux_banner link="http://localhost:8888/test/blog/" bg="http://imageurl" hover="zoom" height="160px"]
<h2 class="uppercase">Join our  competition</h2>
___
[/ux_banner]
[/col]

[col span=1/3]
[ux_banner link="http://localhost:8888/test/pages/about-us/" bg="http://imageurl" hover="zoom" height="160px"]
<h2 class="uppercase">ABOUT US </h2>
___
[/ux_banner]
[/col]

[/row]

Video banner

[ux_banner bg="#000" video_mp4="http://videourl.mp4" video_ogg=""  height="600px" link="" animation="fadeInRight" text_align="left" text_pos="left center" text_color="light" text_width="40%"]
<h3 class="alt-font">Summer coming...</h3>
____
<h1>THIS IS AN AWESOME VIDEO BANNER</h1>
____
[button  text="Shop men" link="http://localhost:8888/test/product-category/men/"]
[button  text="Shop women" link="http://localhost:8888/test/product-category/women/"]

[/ux_banner]

Banner with snow effect

[ux_banner bg="http://imageurl" height="500px" animation="flipInX" effect="snow"]

<h1>DEFAULT BANNER</h1>
<h3>This is a simple banner with centered text. Change text and background easely... </h3>
____
[/ux_banner]

Banner with glass effect

[ux_banner bg="http://imageurl" height="500px" animation="flipInX" effect="sliding-glass"]

<h1>DEFAULT BANNER</h1>
<h3>This is a simple banner with centered text. Change text and background easely... </h3>
____
[/ux_banner]

Banner with sparkle effect

[ux_banner bg="http://imageurl" height="500px" animation="flipInX" effect="sparkle"]

<h1>DEFAULT BANNER</h1>
<h3>This is a simple banner with centered text. Change text and background easely... </h3>
____
[/ux_banner]

Banner with confetti effect

[ux_banner bg="http://imageurl" height="500px" animation="flipInX" effect="confetti"]

<h1>DEFAULT BANNER</h1>
<h3>This is a simple banner with centered text. Change text and background easely... </h3>
____
[/ux_banner]