پست رستانت !

? پست رستانت !
خدمتی جدید از فروشگاه زندان بافت ✌️?

توضیح : خریداران محترم از این پس میتوانند در صورتی که تمایل به دریافت بسته درب منزل ندارند ، درخواست پست رستانت کنند و بدین ترتیب بسته رو به جای محل سکونت ، از نزدیک ترین واحد پستی منطقه شون دریافت کنند .

با احترام
مدیریت فروشگاه زندان بافت – نوبخت