آرشیو نویسنده: نوید نوبخت نیارق

[زندان بافت]: سفارش جدید #1

۲,۸۰۰ تومان روش پرداخت: پرداخت از بانک و یا خودپرداز مبلغ نهایی: ۲۹۹,۸۰۰ تومان آدرس صورتحساب محمد کمالوندلرستانخرم آبادهرستان رومشکان شهر چغابل خیابان مطهری پلاک ۸ 09302509483 navid.jengir@gmail.com زندان بافت | فروشگاه صنایع دستی زندانیان

[زندان بافت]: سفارش جدید #1

۲,۸۰۰ تومان روش پرداخت: پرداخت از بانک و یا خودپرداز مبلغ نهایی: ۳۹۶,۸۰۰ تومان آدرس صورتحساب عارف فلاحی پورمازندراننکاءشهرداری 15 – کوچه شهید کاظمی 2 – درب نارنجی سفید سمت راست کوچه – طبقه دو4841746534 09308757335 navid.jengir@gmail.com زندان بافت | فروشگاه صنایع دستی زندانیان

[زندان بافت]: سفارش جدید #1

۲,۸۰۰ تومان روش پرداخت: پرداخت از بانک و یا خودپرداز مبلغ نهایی: ۷۱,۸۰۰ تومان آدرس صورتحساب ایزی نوبخت نیارقاردبیلابی بیگلوخ کاشانتنتنی – پشت مسجد محمدیه1234567891 09149090567 navid.jengir@gmail.com زندان بافت | فروشگاه صنایع دستی زندانیان

[زندان بافت]: سفارش جدید #1

۲,۸۰۰ تومان روش پرداخت: پرداخت از بانک و یا خودپرداز مبلغ نهایی: ۲۳۴,۸۰۰ تومان آدرس صورتحساب ایزی نوبخت نیارقاردبیلابی بیگلوخ کاشانتنتنی – پشت مسجد محمدیه1234567891 09149090567 navid.jengir@gmail.com زندان بافت | فروشگاه صنایع دستی زندانیان

[زندان بافت] سفارش جدید (11

۲,۸۰۰ تومان روش پرداخت: پرداخت از بانک و یا خودپرداز مبلغ نهایی: ۳۴۰,۸۰۰ تومان آدرس صورتحساب ایزی نوبخت نیارقایراناردبیلابی بیگلوخ کاشانتنتنی – پشت مسجد محمدیه1234567891 09120214740 navid.jengir@gmail.com زندان بافت | فروشگاه صنایع دستی زندانیان

زندان بافت

زندان بافت سفارش جدید (11295) سفارشی بدین شرح از ایزی نوبخت نیارق دریافت شده است: (سفارش #11295) (آذر 2, 1399) محصول تعداد قیمت دمپایی زندان بافت تمام روکش (#DR0101) 1 ۳۳۸,۰۰۰ تومان جمع كل سبد خريد: ۳۳۸,۰۰۰ تومان حمل و نقل: تیپاکس (حدود 14,000 تومان زمان تحویل) روش پرداخت: پرداخت از بانک و یا خودپرداز مبلغ نهایی: […]

زندان بافت

زندان بافت سفارش جدید (11293) سفارشی بدین شرح از ایزی نوبخت نیارق دریافت شده است: (سفارش #11293) (آذر 2, 1399) محصول تعداد قیمت دمپایی زندان بافت تمام روکش (#DR0101) 1 ۳۳۸,۰۰۰ تومان جمع كل سبد خريد: ۳۳۸,۰۰۰ تومان حمل و نقل: تیپاکس (حدود 14,000 تومان زمان تحویل) روش پرداخت: پرداخت از بانک و یا خودپرداز مبلغ نهایی: […]

زندان بافت

زندان بافت سفارش جدید (11291) سفارشی بدین شرح از ایزی نوبخت نیارق دریافت شده است: (سفارش #11291) (آذر 2, 1399) محصول تعداد قیمت دمپایی زندان بافت تمام روکش (#DR0101) 1 ۳۳۸,۰۰۰ تومان جمع كل سبد خريد: ۳۳۸,۰۰۰ تومان حمل و نقل: تیپاکس (حدود 14,000 تومان زمان تحویل) روش پرداخت: پرداخت از بانک و یا خودپرداز مبلغ نهایی: […]

[زندان بافت] سفارش جدید (11

۲,۸۰۰ تومان روش پرداخت: پرداخت از بانک و یا خودپرداز مبلغ نهایی: ۳۴۰,۸۰۰ تومان آدرس صورتحساب Terri ismeایرانالبرزشهر جدید هشتگردsad asd asd asdasda80203 09120214770 navid.jengir@gmail.com زندان بافت | فروشگاه صنایع دستی زندانیان

[زندان بافت] سفارش جدید (11

۲,۸۰۰ تومان روش پرداخت: پرداخت از بانک و یا خودپرداز مبلغ نهایی: ۳۴۰,۸۰۰ تومان آدرس صورتحساب ایزی نوبخت نیارقایراناردبیلابی بیگلوخ کاشانتنتنی – پشت مسجد محمدیه 09120214740 navid.jengir@gmail.com زندان بافت | فروشگاه صنایع دستی زندانیان