آرشیو نویسنده: خانم باقری

[زندان بافت] سفارش جدید (11

۲,۸۰۰ تومان روش پرداخت: پرداخت از بانک و یا خودپرداز مبلغ نهایی: ۲۸۴,۸۰۰ تومان آدرس صورتحساب میلاد جاویدایراناردبیلاردبیلخ کاشانی 09120214740 navidnobakht1996@gmail.com زندان بافت | فروشگاه صنایع دستی زندانیان

[زندان بافت] سفارش جدید (11

۲,۸۰۰ تومان روش پرداخت: پرداخت از بانک و یا خودپرداز مبلغ نهایی: ۷۶,۸۰۰ تومان آدرس صورتحساب میلاد جاویدایراناردبیلاردبیلخ کاشانی 09120214740 navidnobakht1996@gmail.com زندان بافت | فروشگاه صنایع دستی زندانیان

[زندان بافت] سفارش جدید (11

۲,۸۰۰ تومان روش پرداخت: پرداخت از بانک و یا خودپرداز مبلغ نهایی: ۶۳,۸۰۰ تومان آدرس صورتحساب میلاد جاویدایراناردبیلاردبیلخ کاشانی 09038109464 navidnobakht1996@gmail.com زندان بافت | فروشگاه صنایع دستی زندانیان

تمایل به همکاری در تولید نوید نوبخت نیارق

This is a multi-part message in MIME format. –b1_6bd58dc7fde4f85fd2dd7059e53e92c3 Content-Type: multipart/alternative; boundary=”b2_6bd58dc7fde4f85fd2dd7059e53e92c3″ –b2_6bd58dc7fde4f85fd2dd7059e53e92c3 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit تمایل به همکاری در تولید نوید نوبخت نیارق نام و نام خانوادگی ———————— نوید نوبخت نیارق شماره تماس ———————— 09038109464 آدرس ایمیل ———————— navidnobakht1996@gmail.com موضوع ———————— همکاری توضیحات ———————— تصاویر نمونه جهت همکاری ممنون آپلود تصویر ———————— […]

تمایل به همکاری در تولید نوید نوبخت

Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit تمایل به همکاری در تولید نوید نوبخت نام و نام خانوادگی نوید نوبخت آدرس ایمیل navidnobakht1996@gmail.com موضوع test توضیحات سطر یک سطر دو آپلود تصویر photoshare-9.png